Sách Online

  1. Trang chủ
  2. Sách online

Châu Phi và Châu Úc những điều có thể bạn chưa biết

Tác giả: BÙI VĂN ĐỊNH

Tóm tắt nội dung: Nội dung của cuốn sách " Châu Phi và Châu Úc những điều có thể bạn chưa biết " Giới thiệu cho bạn đọc hai châu lục. Phần I: Châu Phi: Châu phi được coi là chiếu nôi sản sinh con người hiện đại, sau đó đi tới khắp các châu lục khác. Châu phi cũng là nơi xuất hiện nền văn minh Ai Cập, được coi là nền văn minh sớm nhất và phát triển rực rỡ nhất của nhân loại. Phàn II: Châu Úc. Là một châu lục bằng phẳng nhất trên thế giới. Độ cao trung bình khoảng 300 m. Châu Phi và châu Úc về môi trường tự nhiên, con người, nền kinh tế và lịch sử văn hóa của hai châu lục này.

Lưu trữ:

Tên trườngSố lượng
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh5

Bình luận

...
2018 VNPT-Lib